Наша діяльність

ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

За визначенням Міжнародної федерації органічного сільськогосподарського руху (IFOAM) «Органічне сільське господарство» – виробнича система, що підтримує здоров’я ґрунтів, екосистем та людей. Воно залежить від екологічних процесів, біологічної різноманітності та природних циклів, характерних для місцевих умов, при цьому утримуються від використання шкідливих ресурсів, які викликають несприятливі наслідки.

Органічне сільськогосподарське виробництво (англ. Organic Farming) належить до природного землеробства, яка включає багато різновидів (систем). Ідея органічного виробництва – повна відмова від застосування ГМО та антибіотиків, отрутохімікатів та мінеральних добрив. Це призводить до підвищення природної біологічної активності у ґрунті, відновлення балансу поживних речовин, підсилюються відновлювальні властивості, нормалізується робота живих організмів відбувається приріст гумусу і як результат – збільшення урожайності сільськогосподарських культур.

Результатом органічного виробництва є екологічно безпечна продукція, вільна від ГМО та невластива продуктам харчування хімічних елементів. Ідея органічного землеробства є популярною у багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні.

Наша діяльність