ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО

ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВОЗа визначенням Міжнародної федерації органічного сільськогосподарського руху (IFOAM) «Органічне сільське господарство» – виробнича система, що підтримує здоров’я ґрунтів, екосистем та людей. Воно залежить від екологічних процесів, біологічної різноманітності та природних циклів, характерних для місцевих умов, при цьому уникається використання шкідливих ресурсів, які викликають несприятливі наслідки.

Органічне сільськогосподарське виробництво (англ. Organic Farming) належить до природного землеробства, яка включає багато різновидів (систем). Ідея органічного виробництва – повна відмова від застосування ГМО та антибіотиків, отрутохімікатів та мінеральних добрив. Це призводить до підвищення природної біологічної активності у ґрунті, відновлення балансу поживних речовин, підсилюються відновлювальні властивості, нормалізується робота живих організмів відбувається приріст гумусу і як результат – збільшення урожайності сільськогосподарських культур.
Результатом органічного виробництва є екологічно безпечна продукція, вільна від ГМО та невластива продуктам харчування хімічних елементів. Ідея органічного землеробства є популярною у багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні.
Завдання нашої команди професіоналів - вирощувати такі продукти, при виробництві яких заборонено використовувати отрутохімікати для боротьби з бур'янами, шкідниками й хворобами рослин, а також мінеральні добрива синтетичного походження, при цьому захист рослин здійснюється переважно препаратами натурального походження, а для живлення ґрунту й рослин використовуються органічні добрива. Крім того категорично заборонене використання генетично модифікованих організмів, які шкідливі для людського організму та навколишнього середовища.

Впроваджуючи технології органічного землеробства BIOFARM ORGANIC застосовує технології сівозміни, сидерації, біологічного контролю шкідників (біопестициди) та родючості ґрунтів (мікробні добрива), безорного землеробства, мульчування та компостування. Наше органічне виробництво ми будуємо на принципах пермакультури, біодинамічного та природного землеробства.

Органічне землеробство – це перший крок щасливого й здорового майбутнього.